Alles Wat Je Moet Weten Over Risicoanalyses In De Bouw

bbci-frijwijk-16
Bouwwerkzaamheden kunnen ongewenst nogal wat schade geven aan panden in de directe omgeving ervan. Dit is misschien niet eenvoudig te voorkomen, wel is in kaart te brengen welke risico’s van schade de bouw loopt. Een risicoanalyse voor bouw is dus een aanrader. Maar wat houdt de analyse in en wat kun je er uiteindelijk mee?

Risicoanalyse voorkomt onterechte schadeclaim

Vooral bij het heien van palen of het slaan van damwanden hebben de panden in de omgeving het zwaar. Het kan echter ook zijn, dat de schade al eerder aanwezig was, en onterecht geclaimd wordt als bouwschade. Door een risicoanalyse te laten maken kan dit voorkomen worden. Eventuele bestaande schades worden in kaart gebracht en er ontstaat een beeld van de te verwachten risico’s.

Indien noodzakelijk kan een rekenkundige analyse opgesteld worden. Door middel van een stappenplan wordt een advies gegeven en frustraties kunnen voorkomen worden. Een risicoanalyse wordt visueel benaderd. Zorg ervoor dat het gedaan wordt door een onafhankelijke partij.

Heien of damwanden plaatsen

Heien is nodig om een gebouw een stevig onderstel te geven. Een heistelling slaat aanhoudend op een paal, van staal of hout met als doel de paal metersdiep de grond in te slaan. Omdat dit niet zo maar gaat, duurt het nogal even voor het heien klaar is. Bij elk slag ontstaat nogal wat trilling, waardoor schade aangebracht kan worden. Het is wel zo dat de meeste trillingen ontstaan als het heien niet goed gedaan wordt. Palen kunnen soms ook geschroefd of geboord worden, maar dat is niet in elke situatie aan te raden. Wel is het zo dat het schroeven of boren minder trillingen veroorzaken.

Een damwand is een grond- en waterkerende constructie. Een verticale wand wordt de grond in geplaatst. Dit kan door de wand te heien, als bij de heipalen, maar ook door de wand te trillen of te drukken. Damwanden worden gebruikt voor verschillende toepassingen, denk bijvoorbeeld aan een kademuur, aan oeverbescherming of aan de wand van een bouwput. Als een damwand bij een bouwput geplaatst wordt, wordt hij zodra het werk klaar is, vaak verwijderd.

Ook kan de wand permanent zijn. Een damwand kan gemaakt zijn van kunststof, beton, staal of hout. Welk materiaal gekozen wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Bij een onverankerde damwand moet twee derde van de lengte onder de grond zitten, bij een verankerde damwand is dat de helft.

Trillen is hinderlijk, maar het is van tijdelijke aard

Welke methode ook gekozen wordt, overlast veroorzaakt het meestal wel. Naast schade wordt het trillen nogal als hinderlijk ervaren. Het is niet te voorkomen dat heien lawaai geeft. Door de omwonenden vooraf te informeren, wordt tegengegaan dat men voor vervelende verrassingen staat. Gelukkig duurt heien meestal niet erg lang en kunnen veel mensen het verdragen omdat het van tijdelijke aard is.

Een goede buur…

Schade aan de panden in de omgeving is niet altijd te voorkomen. Door in kaart te brengen wat de bestaande schades zijn, voorkomt wel dat men de schade onterecht op de bouwende partij wil verhalen. Omdat de schouw visueel is, wordt foto’s gemaakt. Deze foto’s worden gezien als rechtmatig bewijs, als ze voorzien zijn van een datum en getoond zijn voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden.

Voorkomen is beter dan genezen, niemand zit te wachten op conflicten met mensen die later de nieuwe buren worden. Liever gaat men vriendschappelijk met de buren om. Vergeet immers niet: een goede buur is beter dan een verre vriend.